19 lipca 2023

Od inteligentnego osiołka, do inteligencji dla osłów

W wyniku protestu aktywistów broniących praw zwierząt, cyrk w którym były zatrudnione musiał je zwolnić. Te egzotyczne zapewnie znalazły miejsce w jakimś  ogrodzie zoologicznym, ale kto […]