24 sierpnia 2021

Od dystansu do socjalizmu, do social dystansu

Wtedy do socjalizmu mieliśmy dość zdrowy dystans, teraz socjal dystans ma utrzymać nas przy zdrowiu. Wtedy tamten ustrój był zarazą, teraz ta zaraza coraz bardziej go […]