27 grudnia 2010

AWS – aktualności w skrócie – nr 20

Kroniki Budowlane   W Mississaudze, przy okazji lub też z okazji pobicia rekordu świata przez tamtejszą burmistrzową, założono wiechę na budynku rekordziście biorącym udział w naszym […]